FULA ORDBOKEN

Ord­förklaringar

Förkortningar

adj
adjektiv
Akad, akad
Akademien, akademisk
allm
allmän(t)
am
amerikansk(a), amerikanskt
ameng
amerikanskengelska, amerikanskengelskt
anm
anmärkning
anv
användning
Apg
Apostlagärningarna
arab
arabisk(a), arabiskt
arm
arameiska
asterisk (*)
se det asteriskförsedda ordet för vidare upplysning
aus
australisk(a), australiskt
avh
avhandling
barn
barnord: använt främst av eller i samtal med barn
bask
baskiska
bel, belg
belgisk(a), belgiskt
benämn
benämning
besl
besläktad, besläktat
bet
betydelse(n)
BgD
Bengt G Dagrin
Bhl
Bohuslän, bohuslänsk(t)
bib
bibeln
bildl
bildlig(t)
biol
biologisk(t)
Bl
Blekinge
bl a, bl.a.
bland annat, bland andra
Bo
Bohuslän
br
brukad, brukat
bulg
bulgarisk(a), bulgariskt
c, ca
cirka
da
dansk(a), danskt
D(a)l
Dalarna
data
dataspråk hämtat från BIOS (Bonnier Icons Ordbok i Sajbersvenska)
dial
dialekt
diminutiv
förminskningsord
DN
Dagens Nyheter
do
detta ord
Dom
Domarboken
Dsl
Dalsland
dvs
det vill säga
dyl
dylik(a), dylikt
e d
eller dylikt
eg
egentligen
e Kr
efter Kristus
el
eller
elliptiskt
förkortat uttryck
eng
engelsk(a), engelskt
enkät
ord och uttryck insända som svar på enkätundersökning 1983 kring fula ord, samt svar från muntligen tillfrågade. Enkäten redovisas i sin helhet i Oordboken (1989)
enl
enligt
Es
Jesaja
esp
esperanto
etym(ologi)
vetenskapen om ordens härledning
euf
eufemism; förskönande omskrivning
ev
eventuell(a), eventuellt
ex
exempel, exemplet
f
född, följande
fbr
förbrytarspråk
f d
före detta
F E
Fredmans Epistlar
fem
feminin, femininum
feng
fornengelsk(a), fornengelskt
f eks
(norska) for eksempel
ffr
fornfransk(a), talades och skrevs under perioden 800—1300
fhty
fornhögtysk(a), talades och skrevs under perioden 750—1100. fornhögtyskt
fi
finsk(a), finskt
fikonspråk
ett ords sista stavelse eller bokstäver skrivs samman med fi- och placeras först, medan ordets inledande stavelse eller bokstäver skrivs samman med -kon och placeras sist. Så blir t ex stuga figastukon
find
fornindisk(a), fornindiskt
fisl
fornisländsk(a), fornisländskt
fisv
finlandssvensk(a), finlandssvenskt
f Kr
före Kristus
flty
fornlågtysk(a), fornlågtyskt
fn, fno
fornnordisk(a), användes under perioden 800-1300, fornordiskt
F O (B)
Fula Ord Boken
fornfr
fornfransk(a), fornfranskt
fr
från, fruntimmer, fransk(a), franskt
fra
fransk(a), franskt
frunt
fruntimmer
FSO
Finlands-Svensk Ordbok
fsv
fornsvensk(a), fornsvenskt talades och skrevs i Sverige (fr ca 1225 till 1526)
fvn
fornvästnordiska, den västnordiska (norska och isländska) språkgruppens fornstadium
fär
färöisk(a), färöiskt
f ö
för övrigt
för sl
förortsslang (bl a rinkebysvenska) använt främst i invandrartäta områden som Alby, Fittja och Norsborg i norra Botkyrka, Rosengård i Malmö och Angered, Bergsjön, Hammarkullen i Göteborg
för(b)
förbrytar(e)
förh
förhållande
Gal
Galaterbrevet
Gbg, gbg
Göteborg, göteborgskt
germ
germansk(a), germanskt
G H T
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
Gl, Got, Gotl
Gotland
gl d
gammaldansk(a), gammeldanskt
gl sv
gammalsvensk(a), gammalsvenskt
gm, gnm
genom
gno
gammalnordisk(a), gammalnordiskt
grek
grekisk(a), grekiskt
grl
grönländsk(a), grönländskt
Gst
Gästrikland
G T
Gamla Testamentet
Ha
Halland
hebr
hebreisk(a), hebreiskt
Hes
Hesekiel
Hfors
Helsingfors
hind
hindi
hist.: sedan ...
när ordet första gången påträffats i svensk text. Ordet kan dock vara äldre. Uppg fr NEO och SO
Hls
Hälsingland
holl
holländsk(a), holländskt
Hos
Hosea
Hrj
Härjedalen
hty
högtysk(a), högtyskt
huvudsakl
huvudsakligen
Höga V
Höga Visan
högt
högtidlig(t)
ill
illustrerad
indoeur
indoeuropeisk(a), indoeuropeiskt
ind
indonesisk(a), indonesiskt
inv
invandrar(e)
IOGT
International Organisation of Good Templars
ir
irländsk(a), irländskt
isl
isländsk(a), isländskt
it
italiensk(a), italienskt
jap
japansk(a), japanskt
jemtl
jämtländsk(a), jämtländskt
jfr
jämför
jid
jiddisch: germanskt språk, ett av huvudspråken för judar i förskingringen
Jl
Jämtland
Job
Jobs bok i GT
ju-språk
två första bokstäverna, eller den första stavelsen i ett ord ersätts av ju- t.ex pinka—junka
jur
juridisk(t)
kan
kantonesisk(a), katonesiskt
kat
katalansk(a), katalanskt
kin
kinesisk(a), kinesiskt.
knoparmoj
sotarnas hemliga språk, bildat till sotarsl
knopare;
sotare och förbrytarsl moj; mun
Kon, Kun
Konungaboken
Kor
Korinthierbrevet
Krön
Krönikeboken
kungl
kunglig(a), kungligt
kurd
kurdisk(a), kurdiskt
kurs
kursiv
kv
kvinna
l
eller
lat
latin
lex
lexikon
lik, likn
liknande
Link
Linköping
ljud
ljudhärmande, onomatopoetisk
lmo
lek med ord
Lpl
Lappland
lty
lågtysk(a), plattysk(a), lågtyskt, platttyskt
Luk
Lukas
Matt
Matteus
med
medicinsk(t)
m fl
med flera
met
metafor
mht(y)
medelhögtysk(a), medelhögtyskt
mil
militär(t)
mkt
mycket
mlt, mlty
medellågtysk(a), medellågtyskt
m m
med mera
Mos
Mosebok
M(l)p
Medelpad
msv
medeltidssvenska (ca 100—ca 1500)
mty
medeltysk(a), medeltyskt
mus
musik
måns(ing)
månsing: västgötaknallarnas hemliga språk
möjl
möjlig(t), möjligen
Nb
Norrbotten
NE
National­encyklopedin
NEO
National­encyklopedins Ordbok
ngn
någon
ngt
något
nht, nhty
nordhögtysk(a), nordhögtyskt
nisl
nyisländsk(a), nyisländskt
Nk(e)
Närke
no, nor
norsk(a), norskt
noaord
ersätter annat ord som ansetts för farligt att nämna, som är tabu, t ex gråben istället för varg och nalle istället för björn. Noa ord har polynesiskt ursprung och bet vanlig; utan relation till makterna
nord
nordlig(a), nordligt
Norrl
Norrland
nsv
nysvensk(a), nysvenskt (fr ca 1520)
N T
Nya Testamentet
nty
nytysk(a), nytyskt
nv
nordvästra
NyS
Nyord i svenskan
nordöstra
o
och, omkring
OB
Orlboka (2007)
obj
objekt
oblik
som vare sig är nominativ eller vokativ.
Används om kasus: oblika kasus. Ordet fr lat obliquus;
sned, böjd, indirekt
o d(yl)
och dylik(t)
O E D
Oxford English Dictionary
O F S
Ordbok över Finlands svenska folkmål. Statens Tryckericentral, Helsingfors 1976— (Min förkortn, BgD)
OFVG
Ordbok över Folkmålen i Västra Göinge härad
o likn
och liknande
ORB
Orlboka se litt.fört.
ordb
ordbok
Ords
Ordspråksboken
O S D
Ordbok över Sveriges Dialekter (Min förkortn, BgD)
osv, o.s.v.
och så vidare
ô
göteborgskans tionde vokal, betecknar det öppna ö-ljud som finns i t ex snö och hö.
pers
persiska
Pet
Petrusbrevet
pga, p.g.a.
på grund av
pl, plur
plural(is)
pol
polsk(a), polskt.
port
portugisisk(a), portugisiskt
Pred
Predikaren
prefix
förstavelse
put
pundartugg
red
redaktör
resp
respektive
RFSU
Riksförbundet För Sexuell Upplysning
Rom, rom
Romarbrevet, rom(m)ani: romernas språk
rspr
riksspråk
rsv
rikssvensk(a), rikssvenskt, standardsvenska, standardsvenskt
runsv
ca 800—1225
rum
rumänska
ry
rysk(a), ryskt
s
sida
Sam, sam
Samuels bok, samiska
sammans
sammansättning
san
sanskrit
sannol
sannolik(t)
SAO
Snuskiga Akademiens Ordbok
SAOB
Svenska Akademiens Ordbok
SAOL
Svenska Akademiens Ordlista
SAOS
Svenska Akademiens Ordsamlingar
sbst
substantiv
Sdl, Sdm(l)
Södermanland
S D S
Sydsvenska Dagbladet Snällposten
se
hänvisar till annat uppslagsord
SFO
Stora Fula Ordboken
sht
synnerhet
sigenarspr
zigenarspråk, romani
sign
signatur
sing
singular(is)
sjö
sjö(man)
Sk, sk
Skåne, skånsk(a), skånskt
SkD
Skånska Dagbladet
skol
skol(a)
skr
sanskrit
skt
sanskrit
skämt
skämtsamt
sl
slang
Sm(l), Smål
Småland
smn
person- och smeknamn
so
skällsord
SO
Svensk Ordbok (2009)
SOB
Svensk Ordabok (2009)
sp
spansk(a), spanskt
spr
språk
ss
såsom
ssg(s)
sammansättning(s)
ssv
standard­svensk(a), standar­svenskt
stl
stockholm(skt)
subj
subjekt
sv
svensk(a), svenskt
swa
swahili
SvD
Svenska Dagbladet
svinglish
blandat svenska och engelska
svr
svordom
sym
symbol, metafor
Syr
Syraks bok
-t
tal som i 1700-t
t ex
till exempel
Tim
Första och Andra Timotheosbrevet
tjk
tjeckisk(a), tjeckiskt
t o m, t.o.m.
till och med
tro
transord
trol
troligen
turk
turkisk(a), turkiskt
ty
tysk(a), tyskt
Ul
Uppland
ULMA
Dialekt- och Folkminnesarkivet i Uppsala
Ulr
Ulricehamn
ung
ungersk(a), ungerskt, ungefär
uppg
uppgift
uppl
upplaga
Up(p)l
Uppland
Up(p)s
Uppsala
urspr
ursprungligen
US
USA
+
utdöd, utdött
utg
utgivare, utgiven, utgivning
uttr
uttryck, uttrycket, uttrycken
utveckl
utveckling
v
vers, vänster, västra
vanl
vanlig(a), vanligt
vard
vardaglig(a), vardagligt
Vb, vb
Västerbotten, verb
vbalsbst
verbalsubstantiv
Vg(l)
Västergötland
Vish
Vishetens bok
vno
västnordiska, dit hör norskan, isländskan o färöiskan
vol
volym
V R
Vecko-Revyn
Vrm
Värmland
Vstm
Västmanland
vulg
vulgär(a), vulgärt
Y A
Ystads Allehanda
zool
zoologisk
åld
ålderdomlig(t): företrädesvis om ord före 1900
Åm, Ång
Ångermanland
ä
äldre
ä sv
äldre svenska (ca 730 — ca 1850)
ä ty
äldre tyska
äv
även
öa
översättarens anmärkning
öno
östnordiskan, dit hör svenskan o danskan
Ög(l)
Östergötland
Öl
Öland
över(s)
översättning
överf
överförd, överfört
TILLBAKA TILL TOPPEN