FULA ORDBOKEN

knapplöst knull

(eng zipless fuck). Tyskan har Spontanfick. Uttrycket för kravlöst knull lanserat av den amerikanska författarinnan Erica Jong (f 1942) i boken Rädd att flyga (1973). ”Det knapplösa knullet är fullkomligt rent. Det rymmer inga underliggande motiv. Det står utanför maktkampen. Mannen ’tar’ inte och kvinnan ’ger’ inte. Ingen försöker bedra en äkta man eller förödmjuka en hustru. Ingen försöker bevisa någonting eller få någonting av den andra.”

knappnål

(sl) liten och smal (barn)kuk. Jfr nål.

knapra

(sl) knulla. Eg gnaga. Ett mun-mot-kön-knull, cunnilingus eller fellatio (se do).

knapso, knapsu

(för sl) fjollig, bög.  Tornedalsfinska (meänkieli) som framgår av följande citat: ”Medan de gick och läste lallade man deras rätta namn, men så fort de konfirmerats och välsignats med statskyrkans samlagstillstånd tilldelades de tillägg, och när de fullgjort militärtjänsten kunde de gå omkring i socknen under öknamn av knapsu, bögfjolla, eller smeknamn på karl.” (Pohjanen 2003)

knapul

(dial) enl OFS ”benämning på venerisk sjukdom”. Tiden anges till 1860-t. Ordet förekommer  också hos Rietz (1867).

knarka

(dial o åld) knulla. Eg en gammal variant av knarra, som i det knarrande läte som uppstår vid en långsam rörelse eller som ljud i samband med sänglekar.

knarkoman

(lmo) narkoman.

knarrhora

(sl) kvinnlig motorcyklist.

knart

(dial) liten (hård) (skit)klump*.

knas

1 (dial) i Vingåkerstrakten (Sdl) säger man ”hon är på knasen” om gravid kvinna. Uppg fr Byrman (1989). Jfr knase; klump, knöl. 2 (sl) gonorré. Se även könssjukdomar.

knasa

(dial o åld) eg skava, trycka. 1 knulla. Med hos Thesleff (1912). Se även knalta. OFS har knasa; ha samlag och knasa upp; ha samlag (med en kvinna). 2 i Långaryd (Sml) betyder, enl uppg fr man (f 1907), ”att knasa någon”; att göra någon gravid. Uppg fr Byrman (1989). Jfr knas.

knask, knaska

(dial) samlag resp ha samlag (med ngn). (OFS)

Kneipps kur

efter den tyske prästen Sebastian Kneipp (1821—1897) som i mitten av 1800-talet bl a rekommenderade kalla bad som bot mot onani och liknande otillbörliga sexuella böjelser. Se även kur.

knek

(dial) "samlag, knyck o ryck". (OFS)

knektsjuka

(dial) urinstämma. Enl OFVG fick ryttare lätt denna åkomma.

knep, knepa

(dial) samlag, ha samlag. Även knepa upp; ha samlag . Uppg fr OFS.

kneppe

(da och no) knulla. Jfr knäppa.

knimme

(lmo)  knull man minns, enl  SAO (2013).

knipa

(sl) 1 avlida, dö. Jfr knipa ihop (ögonen); blunda hårt. 2  knipa med saxen; hålla på sig. ”Om en studentvärdinna: — hon hade av pryderi knipit med saxen i så många år att hon blivit kobent.” (Nilsson Piraten 1943)

knipfitta

(so) sexuellt oattraktiv kvinna.

TILLBAKA TILL TOPPEN