FULA ORDBOKEN

majken

(smn) fitta.

majonäs

(sym) sperma*.

majsan

1 (sl) mens, menstruation. 2 (smn) fitta.

majshus

(åld) bordell*. Med hos Bellman i F E nr 36. ”Likså krögarn mer och mer/ Af ångst och vällust stamma,/ Då vår Ulla satt sig ner/ At sina lockar kamma./ Folk och näring/ Och förtäring/ Glömde gubben i sitt qual,/ Debitorer,/ Creditorer,/ Majshus och Fiscal.” Se även under  jungfruhus.

majskolv

se kolv (1).

majstång

(sym) kuk.  Smyckad stång; kondomförsedd kuk och ha rest sin sista majstång; vara impotent.  ”... allenast med åsynen av detta instrument, var jag nu fullt nöjd, trots den frestelse som här stirrade mig rätt i ansiktet, med att ha rest en majstång som en annan nu skulle få hänga sina kransar på ...” (Cleland 1965/1749) ”’Vad?’ frågar Roland som ligger under henne och kvider av njutning, medan hon roterar på hans majstång.” (Jong 1984) "—där en kväll på logen med dansande ungdomar står i centrum — tycks vara hämtat rakt av från en numera bortglömd roman av livsreformatorn Karl-Erik Forsslund, en bok där majstången är 'ståndaren, befruktaren, livgivaren'."  (SvD Under strecket 26/9 2022) Se vidare stång (1).

mak

(dial o åld) Rietz (1867) menar att ordet är småländsk dialekt för ”afträdesrum”. Liknande ord är makje (Hls), makhus (Nk, Kalmar län) samt finska makji. I medeltidens Stockholm brukades ordet mak om avträde*, men kom senare att beteckna betydligt ”finare” rum som förmak och gemak. Ordet är lånat från medellågtyska mak och för tankarna till lugn, ro och bekvämlighet. 

maka

(euf) bli någons maka;  ha könsumgänge. ”När hon drog sig tillbaka med honom, förde min fästmö mig in i sitt rum, och det gick som man kunnat ana — hon blev min maka.” (Casanova 1936/1700-t)

makaron

 (sl) penis. ”Eller att Bertil Gärtner sitter framför sin TV och knådar sin kissmakaron i nävarna.” (LOB 1995) ”Så länge kommer Isadora och alla vi andra kåta kvinnor att mötas av mjuka makaroner och rabarbersvaj* varje gång vi får lust att vara de som tar initiativet.” (Sveland 2007)

make out

(sl) hångla*. Från engelsk slang.

make up sex

(eng sl) göra-upp-sex. Försoningsknull efter t ex ett tidigare gräl. ”Fast det så klart, om man aldrig bråkar på riktigt får man aldrig ha make-up-sex. Bara det är ju värt en dispyt då och då.” (Petra Axlund: Är alla så där jävla lyckliga? Metro 4/5-2006)

makes rättigheter

se under rätt.

making an omelet

(am sl) laga en omelett. Här om att ejakulera* i en kvinnas öra och sen vika ihop örat.

makkara

(för sl) korv, kuk. Speciellt om pojkkuk. Från finskans makkara; korv..

makrill

(sym) fitta. Se även fisk (1).

makrofili

(grekiska makro; stor, lång och philia; vänskap, kärlek) sexuell fantasi som omfattar fiktiva kvinnliga jättar.

makroorchidism

(grekiska makro; stor och orchis, orchos; testikel) enormt stor testikel*.

maksa

(mil sl) fitta. (Langenfeldt 1947)  Makksa; ”mycket fet qvinsperson”. (Rietz 1867) Rietz jämför ordet med nordhögtyska mackelig; köttig, fet.

makt

1  ”makt är sexigt” som både Napoleon och den amerikanske utrikesministern Henry Kissinger (f 1923) lär ha sagt. Den brittiske författaren Graham Greene (1904–1991) menade på 1960-talet att ryktbarhet och berömmelse är ett ”kraftfullt afrodisiakum*”. Och på 1970-talet sa hans kollega Saul Bellow (1915—2005) i en tv-intervju: ”Allt en författare behöver göra för att få en kvinna är att säga att han är författare. Det är ett afrodisiakum.” 2 (euf) för penis som i Gustav Frödings dikt En Morgondröm (se under censur) där det i femte sången heter ”... när hans unga makt av man trängde in i henne”. Se även milda makter.

mala

en mycket gammal och vida spridd metafor för samlag. Adams (1982) berättar att latinets molo (mala) användes i denna betydelse redan under den romerska republikens dagar, dvs upp till 500 år f. Kr. ”En satt på honom tung som en säck och hon malde honom så stilla och obevekligt i sin oljerika djurmuskelkvarn, det flöt och det rann, svisk, svisk ...” (Anderberg 1979) I Utvandrarna (1949) ligger Ulrika i Västergöhl på skeppet och tänker tillbaka på det liv hon lämnat som byhora: ”Gack till Ulrika i Västergöhl, hette det. Hos henne får du avmalet! Och det var sant: I min kvarn fick varje bonde avmalet.”  "Där minsann, med Venusstoderna, behövde jag endast gno lite på marmorvårtan, bara gno lite grann för att mala av hela påsen." (Brunner 2020 s 164) Se även under påse.

TILLBAKA TILL TOPPEN