FULA ORDBOKEN

idol

(euf) kuk.  NEO har ”hist.: sedan 1797, via latin av grekiska eidolon; gestalt, bild, avgudabild”. ”Nu pressade han mig tätt till sin barm, samtidigt som han stod upprätt och vänd mot mig och förde sedan sin specielle idol mot den grotta* som var så självklar för den.” (Cleland 1965/1749)

IFD

(eng sl) in flagranti delicto (lat); ertappad på bar gärning (vid ännu brinnande brott).  Här ertappad under samlag. ”I oktober-november har Henny en kort affär med en gift man: hon vet inte om att han är gift förrän hans fru ertappar dem in flagranti och håller på att slå ihjäl bägge två med en golfklubba.” (Nesser 2004)

igelkott

(sym)1 vass, stickande fitta. 2 stubbig pung samtidigt som man fryser resulterar i att det sticker som en igelkott i byxorna. Uppgift från slangopedia.se.

ikarefes, ikarnefes

(dial)  OFVG har ”tarmgas från ekorre” som förklaras med: ”betydelsetom glosa använd att lura småbarn med; ngn skickade t. ex en liten pojke till ett vresigt butiksbiträde med följande ord: ’du skall köpa för fem öre ekorrfes men du ska ha papper om det’.”

ikon

se nervikon.

ilfittas

(sl) när det djävlas för djävligt. Enligt slangopedia.se uttryck från Åland.

ill po cigaren

se cigarr(ett) (4).

illa

(euf) i bl a Skåne och Småland används det ålderdomliga ”hon har råkat illa ut”; om ogift gravid flicka eller kvinna. Andra liknande uttryck med samma betydelse är ”han har gjort henne illa” och ”hon är illa hållen”. Uppgift från Byrman (1989).

illavet

(dial)  Ihre (1766) har västgötska för rådd. Av råda; gravid. Kanske står uttrycket, som Roger Hansson i Järfälla poängterar, för ”ett sammandrag av ’illa ve’t, dvs ’illa vid det’, alltså en kommentar om att det står illa till”. Se även .

illavetandes

(dial) opasslig här i betydelsen gravid*. Enligt Byrman (1989) är ordet enbart belagt i Småland. 

 

illavorden

(dial) gravid i uttrycket ”hon är/har blivit illavorden”. Byrman (1989) har uttrycket belagt från Halland, Småland och Västergötland. ”Men jag ä så rädd ändå. Tänk om någon får veta, att dä ä illavuret för mej?” (Moberg 1953) "Man pratade och sade, att Hell under manövern måtte ha hållit till i karamellkvinnans tält mer än i sitt eget, för han hade fått det illavuret ställt med henne." (Korpral Hell ur Moberg 2023)

iller

(sym) könsorgan.

illfittas

(sl) när något går käpprätt åt helvete!

ilsmat

(rom) jäkel*.

ilsmatig, ilsmarig

(rom) jäklig*.

IMFAO

(sl) In My Fucking Arrogant Opinion; enligt min satans arroganta synpunkt.

immaculata conceptio

(latin immaculatus; obefläckad och  conceptio; avlelse) den obefläckade avlelsen som handlar om jungfru Marias  syndfria nedkomst med Jesus.   

immelmann

(euf) mannens könsorgan. Från tyskan? ”I är Immelmann I Instoppningsögonblicket/ lär Dej det, ty alla kvinnor gilla tricket.” (Tankekorn)

immissio penis

(latin immissio; införande) införande av penis i vagina*.

impact play

(eng) av engelska impact; stöt, slag. Inslag i BDSM*-lekar där den dominanta slår den undergivne med dennes medgivande. Ibland har man ett kodord som används när den undergivne fått nog.

TILLBAKA TILL TOPPEN