FULA ORDBOKEN

a kvälla

(dial)  piiss ä kvälla; kasta vatten vid liggdags. (ORB)

à la carte

(sl) tillfällig kärleksförbindelse. Eg (fr ’efter matsedeln’) om rätt på fast meny som tillagas på beställning.

A,a

(euf) 1 om avföring i  ”stora (A) och lilla (a)”. Läkaren Anders Halvarsson nämner ”göra stora A” i Tv-programmet Livslust den 6 maj 1996. På min brevförfrågan var, när och hur han kommit i kontakt med uttrycket, svarar han att det skedde i sjukhusmiljö på 60-talet. ”Man förde in i journalen på inneliggande långtidssjuka patienter huruvida det förelåg ordentlig avföring A, eller om det var en mindre mer eller mindre inkontinensliknande småkladdande avföring a.” Han säger sig minnas uttrycken från Hudiksvall, Gävle och olika platser i Värmland. "När jag låg inne för en utomkvedsoperation 1978, så kommer läkaren in dagen efter ronden och säger inför alla: 'Stora A ser jag, duktig flicka' (jag var 33 år). Eftersom jag jobbat en del i vården så fann jag mig." (Boel Gehlin i mejl juli 2018)

Journalisten Verner Antonsson beskriver ett något annorlunda förhållande till bokstäverna: ”När jag 1945 låg sex månader på Värnamo lasarett mötte jag dem. Jag var dålig de första veckorna och kunde inte skita för egen maskin utan behandlades med lavemang varannan dag. Denna form av avföring betecknades på min sängjournal med litet a. När jag sedan började skita för egen maskin fick jag stort A.”

Merete Mazzarella berättar i sin bok Då svänger sig sommaren om sin axel — om konsten att bli gammal. (Forum 2000) om hur  ”Gamla kroppars intimaste skrymslen och vrår blir till offentliga samtalsämnen och riktmärken för vårdarbetet”. Och fortsätter hon: ”I Sköljens avföringslista där patienternas dagliga avföring markeras med stort respektive litet a, har exempelvis ett av vår kulturs mest privata och intima fält hängts ut till allmän beskådan.” 2 A 2 (sl) kort för arsle. 3 A (eng sl) arse.

aa, aha

(barn o dial) även äa, äha.  Enligt Rietz (1867) används dessa ord allmänt ”när sköterskorna uppmana späda barn att göra deras naturbehof” och han ger exemplet ”Mor ja vill äa”. OSD har a, aa, ae allmänt i södra hälften av landet för att ”tömma tarmen, bajsa”. ”Har du aat najr dej?” Även i Småland som utrop från små barn när de behöver (eller har tömt) tarmen. Jämför tyska Aa med samma målgrupp och betydelse.

aarsa

(för sl o so) prostituerad, hora.

ab

(dial o so) i Skåne till (om) inskränkt person. (OSD)

A-barn

(sl) både om vacker man och om dito kurvig kvinna.

abasiofili

(nylatin abasia, av grekiska  nekande a och basis; gång och philia; kärlek, vänskap) kallas även ortopedisk fetischism*. Innebär att tända sexuellt på personer som inte kan gå pga förlamning eller annat handikapp. Om man däremot blir sexuellt upphetsad av att själv vara rörelsehindrad kallas det autoabasiofili (av grek autos; själv). ”Enligt psykoanalytisk teoribildning, som i dessa sammanhang ofta är penisfokuserad, skulle den deformerade kroppsdelen för mannen representera en kvinnlig penis. Mannen, som är rädd för att bli kastrerad när han ser det kvinnliga könsorganet, blir lugnad av att se den skadade kroppsdelen, den kvinnliga penisen.” (Bäsén 2006)

abazan

(turk) kåt. 

abbeli-babbeli-zub-zub

(för sl) knull. 

abbelizublen

(för sl) knull.

ABC metoden

Abstinence (avhållsamhet), Be faithful (var trogen) och Condom use (använd kondom). En metod som, enligt främst i muslimska och katolska länder, sägs förhindra spridningen av hiv/aids*.

ablatio penis

(latin ablatio; avlägsnande) kirurgiskt avlägsnande av penis vid t ex könsbyte*.

abnorm

(latin ab; frånvaro av och norma; regel) Enligt SO ”Hist.: sedan 1839." Beteckningen sexuell abnorm(itet) användes allmänt från slutet av 1800-talet och omfattade i stort sett allt inom det sexuella utom samlag i barnalstrande syfte inom äktenskapet.

abolitionism

av latin abolitio; avskaffande, upphävande. ”Hist.: troligen sedan mitten av 1800-talet” (SO) Internationell rörelse som under 1800-talets sista decennier kämpade för förbud av prostitutionen. ”Kampanjen mot reglementarismen [se under apelsin- och byråflicka] begynner med Josepfine Butlers engelska korståg mot parlamentets sanitetslagar på 1860-talet. Hennes strävanden betecknades med namnet abolitionism.” (Eriksson 1939)

aborrbotten

(euf o svr) dra åt aborrbotten. I Småland för ”dra åt helvete!” (OSD)

abort

(latin abortus av aborior; gå ned, komma eller födas för tidigt) missfall. Enligt Bo Bergman (2007) kom ordet in i svenskan på 1700-talet och betydde då missfall. ”I allmänspråket står abort sedan slutet av 1800-talet för ’avsiktligt avbrytande av havandeskap’.” Den svenska abortlagen är från 1975 och innebär bl a fri abort upp till den 18:e graviditetsveckan. Vid längre graviditet krävs tillstånd från socialstyrelsen, som prövar om det finns ”synnerliga skäl” för abort.  

abow

(sl) 1 skit, helvete. 2 skitsnygg enligt kidish.se.

abrasion

(eng) avskavning, slitning. Om en sexuell akt där man blir upphetsad av att känna sträva föremål som river mot huden som tistlar, grus och stålull.

abrovinkla, abrovinscha

(sl) vara otrogen. Enligt Thorén (2015) även om att fiffla och skämma ut sig.

TILLBAKA TILL TOPPEN